آنتی بادی های مونوکلونال

 آنتی بادی های مونوکلونال
پادتن‌های تک‌تیره پادتن‌هایی تک‌اختصاصی هستند که همه مشابه هم هستند چون از سلول‌های ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شده‌اند ایجاد شده، برخلاف پادتن‌های پلی کلونال که از سلول‌های ایمنی متفاوتی ایجاد می‌شوند. پادتن‌های تک‌تیره اتصال تک ظرفیتی دارند بدین معنی که همه به یک نوع اپیتوپ متصل می‌شوند.

آنتی بادی های پلی کلونال

 آنتی بادی های پلی کلونال
آنتی‌بادی پلی‌کلونال (pAbs) آنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط دودمان‌های مختلف سلول B در داخل بدن (در حالی که آنتی‌بادی‌های مونوکلونال از یک دودمان سلولی تولید می‌شوند) ترشح می‌شوند. آن‌ها مجموعه‌ای از مولکول‌های ایمونوگلوبین هستند که در برابر یک آنتی‌ژن خاص واکنش نشان می‌دهند و هر یک اپی توپی متفاوت را شناسایی می‌کنند.

ایمونوهیستوشیمی

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی
ایمونوهیستوشیمی در این روش با استفاده از پادتنهای (آنتی‌بادی‌های) منوکلونال، پادتنهای (آنتی‌ژن‌های) یاخته‌ها شناسایی می‌شود. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی و به‌ ویژه دانش آسیب‌شناسی جای خود را باز کرده‌است.

کیت SARS-COV-2

کیت SARS-COV-2
کیت تشخیص سرولوژیک Sars-Cov2 با همکاری مشترک شرکت زیست فناوران سینا و شرکت دیازیست در سال 1399 تولید و به بازار عرضه شد. این کیت می تواند IgMو IgG ضد ویروس کووید 19را در سرم افراد آلوده با ویژگی و حساسیت بسیار بالا شناسایی کند. آنتی ژن مورد نیاز این کیت در داخل شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا و زیر نظر اساتید تیم تحقیقاتی این شرکت تولید شده است. نکته حائز اهمیت در مورد این کیت و کیت های مشابه سرولوژیک تشخیص عفونت کووید 19 این است که این کیت ها ویروس و یا آنتی ژن های ویروس را شناسایی نمی کنند، بلکه آنتی بادی اختصاصی ویروس را تشخیص می دهند. لذا در تفسیر نتایج این آزمون ها باید دقت کافی بعمل آید و از آنها بعنوان ابزاری در کنار یافته های بالینی و تست های آزمایشگاهی دیگر جهت تشخیص بیماری و فاز عفونت استفاده شود.

کیت رنگ آمیزی IHC

کیت رنگ آمیزی IHC
کیت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی (IHC) در آزمون های ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی برای ردیابی بیان یک مارکر یا آنتی ژن توسط یک سلول و یا سلول¬های مختلف بافت کاربرد دارد. این فراورده به طور وسیع در مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و آزمایشگاه های پاتولوژی خصوصی، دانشگاهی و بیمارستانی به عنوان معرف ثانویه در آزمون ایمونوهیستوشیمی برای ردیابی بیان آنتی ژن های مختلف کاربرد دارد. این محصول در تمام آزمون های ایمنوهیستوشیمی که در آن از آنتی بادی اولیه با منشا موشی و یا خرگوشی استفاده می شود قابل استفاده است.