محصولات آنتی بادی های پلی کلونال

آنتی‌بادی پلی‌کلونال (pAbs) آنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط دودمان‌های مختلف سلول B در داخل بدن (در حالی که آنتی‌بادی‌های مونوکلونال از یک دودمان سلولی تولید می‌شوند) ترشح می‌شوند. آن‌ها مجموعه‌ای از مولکول‌های ایمونوگلوبین هستند که در برابر یک آنتی‌ژن خاص واکنش نشان می‌دهند و هر یک اپی توپی متفاوت را شناسایی می‌کنند.

لیست محصولات

Item Antibodies to Human Immunoglobulins Size No
1 Anti-Human IgM (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029851
2 Anti-Human IgD (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029841
3 Anti-Human IgG (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029831
4 Anti-Human IgA (Sheep polyclonal) 1 mg SB-029821
5 Anti-Human Ig (Sheep polyclonal) 1 mg SB-029811
6 Anti-Human Ig (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029801
7 Anti-Human Ig ̶ Mouse Ig Ads (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029791
8 Anti-Human Ig ̶ Mouse Ig Ads (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029781
9 Anti-Human IgM ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029771
10 Anti-Human IgD ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029761
11 Anti-Human IgG ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029751
12 Anti-Human Ig ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal)
1mL SB-029741
13 Anti-Human Ig ̶ Mouse Ig Ads ̶ HRP conjugated (Rabbit polyclonal) 1mL SB-029731
14 Anti-Human IgA ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029721
15 Anti-Human Ig ̶ Mouse Ig Ads ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029711
16 Anti-Human κ chain (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029701
17 Anti-Human λ chain (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029691
18 Anti-Human κ chain ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029681
19 Anti-Human λ chain ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029671
20 Anti-Human Ig (F (ab)'2) ̶ HRP conjugated (Rabbit polyclonal) 1mL SB-029661
21 Anti-Human Ig (F (ab)'2) ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029651
22 Anti-Human IgM ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029641
23 Anti-Human IgD ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029631
24 Anti-Human IgG ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029621
25 Anti-Human IgA ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029611
26 Anti-Human Ig ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029601
27 Anti-Human Ig ̶ Mouse Ig Ads ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029591
Item Antibodies to Mouse Immunoglobulins Size No
28 Anti-Mouse Ig (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029991
29 Anti-Mouse Ig (Sheep polyclonal) 1 mg SB-029981
30 Anti-Mouse Ig ̶ Human Ig Ads (Sheep polyclonal) 0.5 mg SB-029971
31 Anti-Mouse Ig ̶ Human Ig Ads (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029961
32 Anti-Mouse Ig ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029951
33 Anti-Mouse Ig ̶ HRP conjugated (Rabbit polyclonal) 1mL SB-029941
34 Anti-Mouse Ig ̶ Human Ads (F (ab)'2) ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029931
35 Anti-Mouse Ig ̶ Human Ig Ads ̶ FITC conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029921
Item Antibodies to Rabbit Immunoglobulins Size No
36 Anti-Rabbit Ig (Sheep polyclonal) 1 mg SB-029911
37 Anti-Rabbit Ig ̶ mouse Ig Ads (Sheep polyclonal) 1 mg SB-029901
38 Anti-Rabbit Ig ̶ HRP conjugated (Sheep polyclonal) 1mL SB-029891
Item Antibodies to Sheep Immunoglobulins Size No
39 Anti-Sheep Ig (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029881
40 Anti-Sheep Ig ̶ Human Ig Ads (Rabbit polyclonal) 0.5 mg SB-029871
41 Anti-Sheep Ig ̶ HRP conjugated (Rabbit polyclonal) 1mL SB-029861