• رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی
  رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی

  رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بافت سرطان پستان با آنتی بادی منوکلونال موشی ضد HER2  انسان (شماره کاتالوگ SB-019501)

 • سینا بایوتک
  سینا بایوتک

  هدف اصلی این شرکت تولید محصولات متنوع مورد نیاز کشور در این حوزه به ویژه تولید آنتی بادی های پلی کونال و مونوکلونال پرمصرف مورد نیاز در بخشهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و نیز آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی می باشد.

 • رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس
  رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس

  رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس سلولهای استرومال اندومتر انسان با آنتی بادی اولیه ضد Vimentin  و آنتی بادی ثانویه گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین موشی کونژوگه با FITC (شماره کاتالوگ SB-029921)

 • رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی
  رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی

  رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی یک آنتی ژن هسته ای بیضه موش با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین خرگوشی کونژوگه با HRP (شماره کاتالوگ SB-029891)

Hide Main content block

آنتی بادی های منوکلونال

آنتی بادی های منوکلونال

پادتن‌های تک‌تیره پادتن‌هایی تک‌اختصاصی هستند که همه مشابه هم هستند چون از سلول‌های ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شده‌اند ایجاد شده، برخلاف پادتن‌های پلی کلونال که از سلول‌های ایمنی متفاوتی ایجاد می‌شوند. پادتن‌های تک‌تیره اتصال تک ظرفیتی دارند بدین معنی که همه به یک نوع اپیتوپ متصل می‌شوند.

آنتی بادی های پلی کلونال

آنتی بادی های پلی کلونال

آنتی‌بادی پلی‌کلونال (pAbs) آنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط دودمان‌های مختلف سلول B در داخل بدن (در حالی که آنتی‌بادی‌های مونوکلونال از یک دودمان سلولی تولید می‌شوند) ترشح می‌شوند. آن‌ها مجموعه‌ای از مولکول‌های ایمونوگلوبین هستند که در برابر یک آنتی‌ژن خاص واکنش نشان می‌دهند و هر یک اپی توپی متفاوت را شناسایی می‌کنند.

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

در این روش با استفاده از پادتنهای (آنتی‌بادی‌های) منوکلونال، پادگنهای (آنتی‌ژن‌های) یاخته‌ها شناسایی می‌شود. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی جای خود را باز کرده‌است.

سایر محصولات

سایر محصولات

به زودی سایر محصولات مرتبط با فعالیت های شرکت در این قسمت قرار خواهد گرفت

زیست فناوران سینا جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بروشور محصولات با کلیک بر روی لینک زیر بروشور تجاری تمامی محصولات را دانلود کنید.