شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا

شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا (سینا بایوتک) به همت جمعی از اساتید با سابقه دانشگاه های کشور در سال 1390 به منظور فعالیت در حوزه زیست فناوری تشکیل گردید. هدف اصلی این شرکت تولید محصولات متنوع مورد نیاز کشور در این حوزه به ویژه تولید آنتی بادی های پلی کونال و مونوکلونال پرمصرف مورد نیاز در بخشهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و نیز آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی می باشد.

عنوان محصول یک

عنوان محصول یک
توضیحات مربوط به این باکس

عنوان محصول یک

عنوان محصول یک
توضیحات مربوط به این باکس

عنوان محصول یک

عنوان محصول یک
توضیحات مربوط به این باکس