کیت سنجش SARS_CoV

کیت تشخیص سرولوژیک Sars-Cov2 با همکاری مشترک شرکت زیست فناوران سینا و شرکت دیازیست در سال 1399 تولید و به بازار عرضه شد. این کیت می تواند  IgMو IgG ضد ویروس کووید 19را در سرم افراد آلوده با ویژگی و حساسیت بسیار بالا شناسایی کند.
آنتی ژن مورد نیاز این کیت در داخل شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا و زیر نظر اساتید تیم تحقیقاتی این شرکت تولید شده است. نکته حائز اهمیت در مورد این کیت و کیت های مشابه سرولوژیک تشخیص عفونت کووید 19 این است که این کیت ها ویروس و یا آنتی ژن های ویروس را شناسایی نمی کنند، بلکه آنتی بادی اختصاصی ویروس را تشخیص می دهند. لذا در تفسیر نتایج این آزمون ها باید دقت کافی بعمل آید و از آنها بعنوان ابزاری در کنار یافته های بالینی و تست های آزمایشگاهی دیگر جهت تشخیص بیماری و فاز عفونت استفاده شود.

لیست محصولات

Item Antibodies to Human Immunoglobulins Size No
1 Sars- CoV-2IgM DG.COVM.01
2 Sars- CoV-2IgG DG.COVG.01