اهداف شرکت

از جمله اهداف این شرکت با توجه به مشکلات موجود در تهیه مواد بیولوژیک و کیت های مورد نیاز کشور و قیمت گزاف آنها، تولید سایر محصولات مورد نیاز در این حوزه به ویژه آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال مورد نیاز کشور در زمینه های تشخیصی و تحقیقاتی با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب است.

در این راستا همواره لیست محصولات قابل عرضه با مساعدت هیات علمی فعال در شرکت رو به افزایش خواهد بود.