Anti-Human IgA (Sheep polyclonal)

Anti-Human IgA (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد IgA انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029821

خواندن 110 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 04 شهریور 1397 14:05