آنتي بادي منوکلونال موشی ضد p53

100 میکرولیتر SB-019531

 

مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-974

ايزوتيپ:

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

p53 انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:

بافر تریس،pH:7.3-7.7 حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

 

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور تعیین حضور آنتی ژن p53 در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

  1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10-30 دقیقه استفاده شود.
  2. در محلول بلاکینگ پراکسیداز بمدت 5 دقیقه در دمای محیط بلاک شود (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود این مرحله نیاز نیست).
  3. از آنتی بادی اولیه در رقت 100/1-200/1 بمدت 10-30 دقیقه در دمای محیط استفاده شود.
  4. آنتی بادی ثانویه بمدت 20-30 دقیقه در دمای محیط انکوبه شود.
  5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5-10 دقیقه در دمای محیط استفاده شود.
  6. رنگ آمیزی با هماتوکسین بمدت 5/. -5 دقیقه انجام شده و پس از شستشو با آب مقطر، با محلول blueing بمدت 30 ثانیه مجاور شود.
  7. پس از خشک شدن اسلاید، لامل روی آن قرار گرفته شود.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف) زمان Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.

خواندن 195 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 17 شهریور 1397 11:06